Viyana

14:55:54

GMT +02:00

1 € (EUR)
=
6.55 TL (TRY)
Bugün
Rain and snow
2º / 4º
 • Ça
  3º/8º
 • Pe
  1º/10º
 • Cu
  1º/11º
 • Ct
  3º/11º

Viyana’nın temelleri, M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından bir askeri kamp olarak atılmış. Tuna nehrinin bu bölümünü kontrol eden bu kampa “Vindobona” adı verilmiş. Zaman içinde bu askeri yerleşim gelişmiş ve kentin adı “Viyana” olmuş.

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasına rağmen, bölgede bulunan askeri kamp varlığını sürdürmüş. Kampın etrafındaki yerleşim gelişmiş. Bu dönemde kentin adının “Wenia” olduğu, Salzburg’da bulunan ve 9. yüzyıla ait kaynaklarda ortaya çıkıyor. Sonrasındaki birkaç yüzyıl boyunca, kent Macarların yönetimi altında kalmış. 1155 yılı civarında kentin yönetimi Babenberglerin eline geçmiş.

 

1276 yılına gelindiğinde ise Habsburglar kenti yönetim altına almış. Kent bu ailenin yönetimi altında güzelleşmiş ve zenginleşmiş.

 

1529 yılında Osmanlı İmparatorluğu, kenti ilk kez kuşatmış. Bu kuşatma başarısız olsa da, sonraki 150 yıl boyunca bölgeye büyük ölçüde Osmanlılar hâkim olmuş. 1683 yılında gerçekleşen ikinci kuşatmadan önce 1679 yılında gerçekleşen veba salgını nedeniyle kent nüfusu büyük ölçüde azalmış. Osmanlı’nın ikinci kuşatması başarıyla sonuçlanmak üzereyken yetişen Polonyalı ve Alman kuvvetler kenti Osmanlar tarafından alınmaktan kurtarmış. Tarih kitaplarınızdan hatırlayacağınız gibi, bu kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanması sonunda Osmanlı için Avrupa topraklarından çekilme süreci başladı.

 

Osmanlı tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte kent gelişimini hızlandırdı. 1740-1790 arasında hüküm süren imparatoriçe Maria Theresa ve oğlu II. Joseph Avusturya genelinde ve Viyana’da birçok reform yaptılar. Devlet tarafından yapılan işkence, kötü muamele, dini hoşgörüsüzlük yasaklandı herkese ücretsiz hizmet veren hastaneler ve okullar açıldı.

Viyana

Bir imparatorluğun başkenti olmuş, iki Osmanlı kuşatmasından kurtulmuş, yakın tarihe damgasını vurmuştur.

 

1805 ve 1809 yıllarında Napolyon, Avusturya’ya karşı savaş açtı ve Viyana’yı almayı başardı. 1815 yılında ise Avusturya, İngiltere, Prusya ve Rusya’ya ait güçler tarafından yenildi. Tekrar kent sakin bir döneme girdi. Bu sakin dönem, ülkenin polis devlet anlayışıyla yönetilmesi nedeniyle son buldu. Ortaya çıkan ayaklanma sonunda ülkeye demokrasi geldi. Ancak bu demokrasinin ömrü uzun sürmedi. Askeri yönetim Habsburg ailesini tekrar yönetime getirdi.

 

1916 yılında imparator Francis Joseph’in ölmesiyle birlikte monarşi sarsıntıya uğradı. Bu sayede Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılmasına ve Avusturya Cumhuriyeti’nin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu dönem içinde tahtın varisi olan Arşidük Franz Ferdinand’ın 1914 yılında Saraybosna’da bir Sırp öğrenci tarafından vurulmasıyla Avusturya, Sırbistan Krallığı’na savaş açtı. Bununla birlikte Sırbistan Krallığı’nın müttefiki olan Rusya’nın Avusturya’ya; ittifak bağlarının devreye girmesiyle tüm Avrupa devletlerinin birbirlerine savaş açmalarıyla I. Dünya Savaşı ortaya başladı.

 

II. Dünya Savaşı sırasında da Avusturya, Almanya’nın yanında savaşa girince kent büyük zarar görmüş. Birçok tarihi yapı bombalanmış Viyana, tekrar özgürlüğünü ancak 1955 yılında geri kazanabilmiş.

 

O günden sonra kent Doğu ile Batı dünyası arasında bir buluşma noktası görevi üstlenmiş. Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği bu kentte buluşarak toplantılar yapmışlar.