Trabzon

21:44:22

GMT +03:00

Bugün
16º
Hafif yağmur
13º / 19º
 • Ça
  11º/14º
 • Pe
  11º/13º
 • Cu
  11º/14º
 • Ct
  11º/14º

İstanbul, Ankara, İzmir ölçeğindeki şehirlerle karşılaştırıldığında küçük bir kent olarak değerlendirilse de Trabzon, Karadeniz’in en renkli, hareketli ve zengin liman kentlerinden biri. Trabzon’un merkezi aslında sıradan bir yerleşim merkezi. Elbette çok sayıda görülmeye değer tarihi yapı var ve uçsuz bucaksız Karadeniz’in mavisi insanın ruhunu hafifletiyor.

1954 yılında hizmet vermeye başlayan, kentin dünyaya açılması ve gelişmesinde önemli rol oynayan Karadeniz’deki ilk liman konumundaki Trabzon Limanı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra önemli bir rol üstlendi. Baltık-Karadeniz (Ren-Tuna) suyolu projesinin yıllar sonra gerçekleşmesiyle, küreselleşen dünya ticaretinin batı ile doğu arasında gelişmesini sağlayacak “Transkafkasya” koridorunda dünyaya açılmakta olan önemli kapılarından biri haline geldi.

Yağmurlu iklimi nedeniyle doğa da çok bonkör. Tertemiz havasıyla insana hayat katan Trabzon’da keşfedilecek çok şey var. Tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan kent,e geçmişin izlerine tanıklık edebileceğiniz çok sayıda tarihi eser yer alıyor. Trabzon insanını, yaşam kültürünü, doğasını, mutfağını tanımak ayrı bir zenginlik.

M.Ö. 7. yüzyılda Miletosluların Batı Anadolu’dan Karadeniz’e gelerek kurdukları koloni kentlerden biri de Trabzon. Araştırmacılar daha önceki dönemde Kolkhlar, Driller, Makronlar gibi yerli kavimlerin Trabzon civarında yaşadıklarından bahsediyorlar.

M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin egemenliğine giren Trabzon, Pont Kapadokyası adı verilen satraplık hâkimiyetine giriyor. M.Ö. 4. yy. ortalarına doğru ise Makedonya Kralı Büyük İskender Pers hâkimiyetine son veriyor.

İskender’in ani ölümünden sonra Pont Satrabı II. Ariantes’in oğlu Mithridates, yerli halkın desteğiyle Karadeniz’de Pontus Devleti’ni kuruyor. Trabzon da M.Ö. 280 yılında Pontus devletinin sınırları içine giriyor.

M.Ö. 1. yüzyılda güçlenen Romalılar Anadolu’yu da işgal etmeye başlıyor ve Pontus Krallığı dağılıyor. Trabzon, M.Ö. 66 yılında Roma yönetimine giriyor. Roma dönemindeyken birçok dini ve askeri binalar ile yollar, su kemerleri ve yakın zamana kadar kalıntıları görülebilen bir liman inşa ediliyor.

276 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’ne akınlar yapan Gotların saldırıları sonucunda Trabzon büyük yıkıma uğruyor.

395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Trabzon, merkezi İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalıyor.

1204 yılında Doğu Roma İmparatorluğu’nun Latinlerin eline geçmesi üzerine, imparator I. Andronikos Komnenos’un İstanbul’dan kaçan torunları Alexios ve David, Gürcü Kraliçesi Tamara’nın da yardımıyla Trabzon’da 1204 yılında bağımsız olarak Komnenos Krallığı’nı kuruyorlar.

Anadolu Selçukluları ile evlilik bağı oluşturarak ve vergi ödeyerek siyasi varlıklarını sürdürebilen Komnenos Krallığı, I. Manuel Komnenos zamanında (1238-1265) en parlak dönemini yaşıyor.

1398’de Sultan Bayezid’in Samsun yöresini almasından sonra Trabzon Komnenos Krallığı Osmanlı Devletine yıllık vergi ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1458-1461 yılları arasında tahtta olan David Komnenos vergi ödemeyi keserek Osmanlılara karşı Avrupa’daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunuyor. Bunun üzerine Fatih Sultan 1461 yılında Trabzon’u ele geçiriyor.

Trabzon, Osmanlı Dönemi’nde önce eyalet ve sancak olarak şehzade ve mutasarrıflar tarafından idare ediliyor, 16. yüzyılda eyalete dönüştürülmüş ve 1868 yılında da vilayet oluyor.