Samsun

01:50:33

GMT +03:00

Bugün
15º
Hafif yağmur
12º / 19º
 • Cu
  12º/20º
 • Ct
  15º/25º
 • Pa
  10º/16º
 • Pt
  8º/14º

Samsun’u “3000 yıllık tarihi ile son derece zengin bir kültür mirasına sahip, günümüzde de hızla modernleşen önemli bir liman kenti, 124 ülkeye farklı ihracat yapan büyük bir şehir, Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı” olarak özetleyebiliriz. Samsun kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımına sahip Türkiye'deki üç şehirden biri... Karadeniz’in en büyük ve hareketli havalimanı da Samsun-Çarşamba arasındaki ovada yer alıyor. Ticaret, sağlık, eğitim ve eğlence açısından Karadeniz’in en gelişmiş kentinden bahsediyoruz ama yanlış şehirleşme nedeniyle kentin denizle olan bütün ilişkisi kesilmişti. Yeni düzenlemelerden sonra halk yeniden denize yakınlaşmaya başlıyor.

Çarşamba ve Bafra Ovaları ile bu ovalara hayat veren Yeşilırmak ve Kızılırmak, Samsun'da başta tarım olmak üzere ticarin ve sanayinin de gelişmesine neden olmuş.

M.Ö. 6. yüzyılda kurulan ve M.S. 12. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Amisos Kralığı’nın merkezi olmuş olan Samsun, tarih boyunca önemli bir kültür, ticaret ve liman şehri kimliğini korudu, Türk kurtuluş tarihinde de önemli rol oynadı.

Samsun çok eski bir yerleşim bölgesi. Başta bugünkü şehrin merkezi olmak üzere Kızılırmak vadisi, Kavak, Tekkeköy, Çarşamba ovasında eski çağlardan beri yerleşim merkezi olduğu biliniyor.

Samsun tarihine kronolojik olarak baktığımızda çok sayıda medeniyetin bu topraklarda hüküm sürdüğünü görüyoruz.

M.Ö 10000-M.Ö. 5000 yılında, Tekkeköy’de bulunan sığınaklarda bölgenin en eski yerleşimcilerinin izlerine rastlanıyor.

M.Ö. 5000-M.Ö. 1700 / Samsun’un merkezindeki Dündartepe, Kavak Kalenderoğlu ve Bafra İkiztepe’de yapılan arkeolojik kazılardan bu bölgelerin de yerleşim merkezleri olduğu anlaşılıyor.

Samsun’da devlet kuran ilk topluluk olarak M.Ö.5000-M.Ö.3500 arasında Gaşkalar (Gasgaslar) çıkıyor karşımıza.

Sonrasında; M.Ö. 3000-M.Ö. 1100 Hititler döneminin ardından; M.Ö. 2000 -1200 arasında Frigyalıllar, M.Ö. 1182-M.Ö. 676 Kimmerler, M.Ö. 676’da Lidyalılar hüküm sürüyor. M.Ö. 1200’de bugün Kara Samsun adıyla isimlendirilen yere Enete adında bir site kuruluyor.

M.Ö.2000 - M.Ö.400 arasında Ege’den gelen Miletliler Enete’ye yerleşerek “Amisus” veya “Amisos” ismini veriyorlar. M.Ö. 546’da Amisos, Pers İmparatorluğu’nun eline geçiyor.

M.Ö. 331 yılında Büyük İskender’in Persleri yenmesi sonucu Makedonya İmparatorluğu’nun eline geçen Amisos’da, İskender’in ölümüyle Pers kökenli Kont Krallığı kuruluyor ve Amisos Kont Krallığının başkenti oluyor.

M.Ö. 1. yy.’ da Roma İmparatorluğu hâkimiyetine giren Amisos, M.S. 385 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kalıyor.

1185 yılında Samsun’daki Müslüman bölgeleri Anadolu Selçuklu hâkimiyetine geçiyor. Selçuklular Amisos ismini Samsun olarak değiştiriyorlar. Haçlı Seferleri sonrası Trabzon Rum İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Samsun, 100 yıl boyunca Karadeniz’de ticareti ellerine geçiren Cenevizlileri ağırlıyor.

Şehir, 1389 yılında da Osmanlı topraklarına katılıyor.

Samsun Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere ilk adımı attığı yer olarak yakın tarihimizde de önemli bir rol üstlendi.