Kayseri

17:49:24

GMT +03:00

Bugün
17º
Hafif yağmur
14º / 20º
 • Pt
  15º/27º
 • Sa
  15º/26º
 • Ça
  9º/19º
 • Pe
  9º/19º

Türkiye’nin en gelişmiş modern şehirlerinden biri olan Kayseri, özellikle bir sanayi merkezi olmasıyla dikkat çekiyor. İnsanlarının girişimciliğiyle tanınan şehir bunun somut örneklerini ve sonuçlarını yapısıyla da ortaya koyuyor. Geçmişte de bir ticaret merkezi olan kentte, gelişmiş sanayinin de etkisiyle ekonomik açıdan bir rahatlık atmosferi hâkim.

Kayserinin tarihi M.Ö. 2800’lere kadar uzanıyor. Bu dönemde bugünkü kentin yakınlarında bulunan Kaniş Höyüğü bölgenin merkeziymiş. Antik çağda Kayseri bölgesi Hititlerden Friglere, Kimmerlerden Lidyalılara, Perslere kadar birçok devletin egemenliği altına girmiş. M.Ö. 3. yüzyılda bağımsızlığını ilan eden Kappadokia Krallığı M.S. 1. yüzyıla kadar burada hüküm sürmüş.

Daha sonra bölgeyi ele geçiren Roma İmparatorluğu’nun egemenliğinde geçirdiği süre içinde geliştirilen şehrin halkı tamamen Hıristiyanlaşmış ve Kayseri bölgede bu dinin bir merkezi haline gelmiş. Roma İmparatorluğu’nun bölünmesiyle Bizans egemenliğinde kalan Kayseri, 1071 Malazgirt Savaşı’nın sonrasında Türk egemenliğine girdi.

Selçuklu kontrolü altında Müslümanlaştırılan Kayseri’nin eski Hıristiyan halkı bölgenin ticaret merkezi kimliği üzerindeki hâkimiyetlerini zamanla kaybetti. 13. yüzyılda Anadolu’nun kalanıyla birlikte Moğol egemenliğine giren Kayseri, 14. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne katıldı. Tarihinin bilinen en eski dönemlerinden itibaren bir ticaret merkezi olan Kayseri, cumhuriyet döneminde sanayileştirilmiş, modern ticaret ve sanayi merkezi olarak bugünkü halini almıştır.