Gaziantep

22:56:12

GMT +03:00

Bugün
23º
Kapalı
18º / 28º
 • Ça
  12º/22º
 • Pe
  9º/21º
 • Cu
  11º/23º
 • Ct
  13º/25º

Gaziantep için, “güneydoğunun Paris’i” derler. Bu benzetme, pek de haksız sayılmaz. Gelişen sanayisi ve modern insanlarıyla Gaziantep, güneydoğunun batıya açılan penceresi. Zengin kültürel mirası ve gelenekleriyle de köklerinden kopmamış bir kent Gaziantep. Birçok gezginin kafasındaki güneydoğu imajının yeniden şekillenmesini sağlayacak olan Gaziantep, sizi bekliyor.

Gaziantep yakınlarında bulunan Düllük bölgesinde yapılan kazılar, Gaziantep’te Paleolitik dönemden beri yerleşim olduğunu gösteriyor. Bu yerleşimin bir kent haline gelmesi ise Babillliler dönemine denk geliyor. M.Ö. 1700’lü yıllarda Hititlerin eline geçen kent sonrasında Mısırlılar tarafından alınır. Sonrasında kent Med, Asur, Pers, Makedonya ve Komagene uygarlıklarının yönetiminde kalmış.

Kent, Romalılar eline geçer. Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde kent Bizans tarafından yönetilmeye başlamış. İsa’nın havarilerinden Yuhanna, kenti Hristiyanlığın yayılması için merkez olarak kullanmış. Halife Ömer zamanında bölge İslam ordularının yönetimine geçer. Bu dönemde bölgede İslam yayılmaya başlamış. Alparslan döneminde Türklerin eline geçen kent, bir dönem Eyyubilerin, sonrasında ise Dulkadiroğulları ve Memlukluların eline geçmiş.

1516 yılına gelindiğinde, Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Meydan Muahaberesi sonunda kenti almış. İpek Yolu üzerindeki kent, bu dönem içinde gelişmiş. Ancak hiçbir zaman tek başına bir şehir olamayan Gaziantep, önce Maraş, sonra da Halep’e bağlanmış.

Antep’in “Gazi” ünvanını alması ise I. Dünya Savaşı sonrasında işgâl kuvvetlerine karşı yapılan savunma ile gerçekleşmiş. Mondros Mütarekesi sonrasında Antep önce İngilizlere sonrasında ise Fransızlara verilir. Fransızların kente yerleşmesiyle birlikte kentte direniş başlar. Karayılan liderliğindeki çeteler ve Şahin Bey komutasındaki milis gücü 1920 yılının Mart ayına kadar direnişi sürdürür. En sonunda 25 Aralık 1921’de yapılan Ankara Anlaşması gereğince  Fransızlar kenti boşaltır.