Diyarbakir

22:56:47

GMT +03:00

Bugün
15º
Az bulutlu
9º / 22º
 • Ct
  11º/25º
 • Pa
  14º/26º
 • Pt
  16º/26º
 • Sa
  16º/30º

Dünyanın en eski kentlerinden biri Diyarbakır. Mezopotamya'nın bir parçası olan bu kent, zengin bir tarih mirasına sahip.

“Medeniyetin beşiği” Mezopotamya’nın parçası olan Diyarbakır, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Yapılan kazılar sonunda kentteki yerleşimin yontma taş devrine kadar uzandığı tespit edilmiş.

M.Ö. 3000 yıllarında kente Hititler ve Hurri Mittaniler egemenmiş. Sonrasında kent, Asurluların eline geçmiş. Asurlular kenti bölgenin valiliği yapmışlar. M.S. 2.  yüzyılda Romalılar ve Partlar kent için savaşmışlar. Romalılar bu savaşı kazanmış. Sonrasında Roma’nın bölünmesiyle birlikte Diyarbakır bir Bizans kenti haline gelmiş.

Hz. Ömer zamanında İslam orduları, Diyarbakır civarını almayı başarmış. Böylece kent, İslam devletinin bir parçası olmuş.

Şehir ilk kez Türklerin eline 1070 yılında geçmiş. Alparslan’ın şehri Büyük Selçuklu topraklarına katmasından sonra şehre, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Memluklar kente hâkim olmuş. 15 Eylül 1515’te ise Yavuz Sultan Selim’in orduları kente girerek kenti Osmanlı topraklarına bağlamışlar.

Osmanlı döneminde Diyarbakır önemli bir merkez haline gelmiş. Doğuya yapılan seferler için başlangıç noktası olmuş. Kent I. Dünya Savaşı süresince büyük sıkıntılar çekmiş. Cumhuriyet döneminde ise, 1950’den sonra kentin içinde yeni bir kent kurulmuş ve GAP projesiyle birlikte kentin ekonomik hayatı hareketlenmiş.