Denizli

21:12:41

GMT +03:00

Bugün
16º
Az bulutlu
11º / 22º
 • Cu
  11º/23º
 • Ct
  15º/27º
 • Pa
  17º/21º
 • Pt
  14º/25º

Denizli önemli bir geçiş bölgesi. Bodrum’a, İzmir’e, Antalya’ya yakınlığıyla, denizden yoksun oluşuyla, ancak adının “Denizli” olmasıyla biliniyor. Tekstil endüstrisinin ve halıcılığın oldukça gelişmiş olduğu bir şehir. Gelişmiş bir iç ege şehri… Pamukkale ise en önemli değerlerinden biri… Bu olağanüstü doğa harikası, son dönemde yapılan koruma çalışmalarıyla ihtişamını daha fazla yansıtır hale geldi ve adeta bir turizm ve sağlık merkezi oldu. Denizli’de kendinizi zaman zaman taşrada, zaman zaman bir büyük şehirde hissetmeniz mümkün. Gelir seviyesinin diğer Anadolu şehirlerine göre yüksek oluşu, bu Ege şehrinin modern yüzünü şekillendiren en önemli faktör.

Denizli, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kuruldu. M.Ö. 261-245 yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulan şehir, Antiyokustheos’un karısının adını aldı: Laodicia. Laodike'nin kenti anlamına gelen "Laodikeia", M. S.7. yüzyılda büyük bir depremle yıkılınca, kent bugünkü Kaleiçi mevkiine taşındı. Türkler de Denizli’yi keşfettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiinin doğru bir nokta olduğu konusunda hemfikirdiler.Türkler Denizli’de ilk olarak 1071 yılında görüldüler. 1097 yıllarında Bizanslıların eline geçen şehir, 1147 yılında II. Haçlı Ordusu Fransız tarafından işgal edildi.

1177 yılında Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, Selçuklu topraklarına yeni bir sefer düzenleyerek Laodikya ve civarını yağmalayıp İstanbul’a döndü. Ertesi yıl Türkler Laodikya'ya gelerek şehri ele geçirdiler. Manuel Komnenos 1176 yılında büyük bir ordu ile Laodikya ve Honaz civarını geri almışsa da Selçuklularla yaptığı savaşta yenildi. Bu savaş Miryokefalon Savaşı olarak biliniyor.1391 yılında Yıldırım Bayezit, Denizli'yi Osmanlı topraklarına kattı. 1402 yılında Timur, Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra, Denizli'ye geldi ve burada bir süre kaldıktan sonra, İzmir’i fethe gitti. 1403 yılının ilk aylarında tekrar Denizli'ye dönse de bölgeyi Germiyanlara bırakarak ayrıldı. 1411 yılında bir dönem bu bölge Karamanoğullarının eline geçmişse de, 1429 yılında tekrar Osmanlılara bağlandı.

Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlarız. Selçuklu kayıtlarında Ladik ismini taşıdığını; Ibni Batuta'nın seyahatnamesinde ise şehre Tunguzlu denildiğini görürüz. 

Tensiz kelimesi eski Türkçede deniz anlamına geliyor. Tunguzlu Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza yayılmasıyla şekillenmiş.