Bologna

22:00:10

GMT +02:00

1 € (EUR)
=
6.55 TL (TRY)
Şehrin yer aldığı topraklarda yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu ilk yerleşimin M.Ö. 9 yüzyıl dolaylarında yaşandığı ortaya çıkmış. Bu dönemlerde topraklarda yaşayan yerlilerden Vilanovanlar M.Ö. 6. yüzyıla gelindiğinde yerlerini Etrurialara bırakmış. Orta Çağ dönemi boyunca birçok savaşa ve çatışmaya sahne olan şehirde mimari açıdan önemli gelişmeler yaşanmış. Şehirde 1088 yılında kurulan üniversite Avrupa'nın en eskilerinden biri. Tarihi boyunca hızlı bir sanatsal ve kültürel gelişme gösteren şehirde 2. Dünya Savaşı büyük bir yıkıma neden olmuş. Şehir tarihi değerlerinden dolayı 2000 yılında Avrupa kültür başkenti seçilmiş.