Ankara

23:12:20

GMT +03:00

Bugün
13º
Açık
10º / 17º
 • Ça
  6º/16º
 • Pe
  7º/17º
 • Cu
  7º/21º
 • Ct
  9º/19º

Ankara, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca önemli bir kent olarak varlığını sürdürmüş. Kent Galatlılara ve Türkiye Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmış.

Ankara’nın tarihi bronz devrine kadar uzanıyor. M.Ö. 2000 yıllarında Hititler bölgeye hakim olmuşlar. Hititlerden sonra sırasıyla kent Frigyalıların yönetimi altına girmiş. Bu dönem içinde Frigyalılar, bugün Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Gordion’u başkent olarak belirlemişler. Sonrasında ise kent Lidyalılar ve Perslerin egemenliği altında kalmış. M.Ö. 3. yüzyılda ise Galatlar, Ankara’yı başkent yapmışlar.

M.Ö. 25 yılında Galatlar Roma İmparatorluğu’na bağlanınca, Ankara da Romalıların egemenliğine girmiş.

İslam’ın yükselişiyle birlikte birkaç kez Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında el değiştiren kent, en sonunda uzun bir süre Bizans egemenliği altında kalmış. Bu egemenlik, 1071’de Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu’ya gelen Büyük Selçukluların kenti alışına kadar sürmüş. En sonunda kent 1304’te Osmanlı tarafından alınmış.

Ankara, Osmanlı’yı Fetret Devri denilen duraklama dönemine sokan Ankara Savaşı’na sahne olmuş. Yıldırım Beyazid ile Timur arasında geçen savaşta Yıldırım Beyazid yenik düşmüş ve Osmanlı, 1402-1413 yılları arasında yaşanan bir bunalım dönemine girmiş.

Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesinden sonra, Anadolu’da Türk hakimiyetinde kalan nadir kentlerden biri Ankara oldu. Yerel halkın mücadeleye verdiği destek ve coğrafi konumu nedeniyle Ankara, Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği merkez haline geldi. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara’da kuruldu ve  Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.