Amsterdam

20:49:48

GMT +02:00

1 € (EUR)
=
6.55 TL (TRY)
Bugün
11º
Az bulutlu
6º / 16º
 • Ça
  5º/11º
 • Pe
  3º/11º
 • Cu
  3º/12º
 • Ct
  4º/12º

Amsterdam kentinin tarihi, Avrupa’nın diğer başkentlerine göre oldukça kısa. Fakat kısa bir tarihe sahip olmasına rağmen Amsterdam, tarihe etki eden birçok olaya sahne olmuş.

Kent, Amstel Nehri kenarına yerleşen balıkçılar tarafından 13. yüzyılda kurulmuş. 1300’lü yıllarda ise, resmi olarak bir şehir haline gelmiş ve yükseliş dönemi başlamış. 14 ve 15 yüzyıllarda Amsterdam, konumu nedeniyle önemli bir liman kenti haline gelmiş. Özellikle bira ticareti, kentin zenginleşmesini sağlamış. 1421 ve 1452 yıllarında çıkan iki yangın, şehrin neredeyse üçte ikisini yok etmiş. Bu tarihten sonra taş yapılara ağırlık verilerek, bugünkü Amsterdam silueti oluşturulmuş.

16. yüzyılda çıkan savaşta Hollandalılar, Habsburg İmparatorluğu’na karşı savaşmışlar. İspanya Kralı II. Philip yönetimdeki Habsburg ordusu, başta İspanya tarafında yer alan Amsterdam’ın taraf değiştirmesiyle yenilmiş ve böylece ortaya çıkan Elli Yıl Savaşları ve Hollanda Bağımsızlık Savaşı sonucunda Amsterdam’a özgürlük yolu açılmış.

İspanya’nın göz açtırmayan yönetimi, yeni Hollanda yönetimine yol göstermiş ve Amsterdam, herkesin istediği dine inanabileceği özgür bir şehir haline gelmiş. Bu hoşgörü, Avrupa’da süren din savaşlarından kaçan dini azınlıklara mensup varlıklı kişilerin Amsterdam’a göç etmesiyle, kentin zenginleşmesini sağlamış.

Coğrafi keşiflerle birlikte değeri daha da artan Amsterdam 16 ve 17. yüzyıllarda altın çağlarını yaşamış. Bu dönemde şehir büyük oranda göç almış. Özellikle Protestan Almanların yerleşmesiyle, Avrupa’nın en büyük kentlerinden biri haline gelmiş. Ayrıca gelişen ticaret hayatı, kenti Avrupa’nın finansal merkezi haline getirmiş. Rembrandt da bu dönemde Amsterdam’da yapıtlarını üretmiş. Ancak 1633-1636 yılları arasında yaşanan veba salgını, şehrin nüfusunu büyük oranda azaltmış.

18. ve 19 yüzyıllarda Amsterdam önemini kaybetmiş. Fransa ve İngiltere baskısı altında yaşayan kent, sanayi devrimiyle birlikte tekrar önemli hale gelmeye başlamış. Amsterdam-Rijn Kanalı’nın açılmasıyla, şehir Kuzey Denizi’ne direkt olarak ulaşmayı başarmış ve bu bağlantıyla ticaret hayatı tekrar renklenmiş. Şehrin endüstrileşmesiyle birlikte, işçi hareketi de önem kazanmış. İşçi hareketini önlemeye çalışan merkezi yönetimle, işçiler arasında çatışmalar başlamış.

I. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalan Amsterdam, savaş yıllarında açlıkla mücadele etmek zorunda kalmış. II. Dünya Savaşı’nda ise Nazi kuvvetleri tarafından işgal edilen kentte yaşayan Yahudiler, Naziler tarafından toplama kamplarına gönderilmiş. Toplama kamplarına gönderilenler arasında, meşhur günlüğün yazarı Anne Frank da bulunuyormuş.

1960’lı yıllarda ise, Amsterdam; uyuşturucuya karşı olan ılımlı tavrı ile hippiler için önemli bir merkez haline geldi. Bu yıllarda gerekli olan iş gücü açığını kapatmak için kabul edilen göçmenler ise, kent nüfusunun yaklaşık %40’ını oluşturuyor.